Prawidłowo wygenerowany masker to taki, który "miesza się" z szumem usznym. Podczas treningu słuchowego szum uszny musi być słyszalny w tle maskera.

Przyjrzyjmy się dokładniej poniższej sytuacji. Na wykresach przedstawione zostały cztery poziomy maskera wygenerowane przez osobę z obustronnym ubytkiem słuchu. Ubytek słuchu obecny jest w wysokich częstotliwościach i sięga do 45dB przy 4000Hz i 50dB przy 8000Hz po stronie prawej (linia czerwona) natomiast po stronie lewej (linia niebieska) kształtuje się na poziomie 40dB przy 4000Hz i 35dB przy 8000Hz. Czarnymi gwiazdkami zaznaczono częstotliwości, przy których występują szumy usznej, tj. przy częstotliwości 4000Hz oraz 8000Hz.

U takiej osoby masker szumów usznych powinien maskować przede wszystkim częstotliwości wysokie (4000Hz i 8000Hz), gdyż przy tych częstotliwościach występują szumy uszne. Maskowanie częstotliwości niskich (2000Hz i niżej) nie jest konieczne, a nawet niepożądane, gdyż zagłuszać będzie inne dźwięki otoczenia (np. dźwięki mowy).MASKER NIEPRAWIDŁOWY

Masker przedstawiony po lewej jest nieprawidłowy, ponieważ jest za głośny. Poziom maskera jest za wysoki, zarówno przy częstotliwościach niskich, czyli tych bez szumów usznych, jak i częstotliwościach wysokich, przy których są szumy uszne. Podczas treningu słuchowego szum uszny nie będzie słyszalny. Zagłuszana będzie również większość dźwięków otoczenia, łącznie z tymi, które mogły by być słyszalne, gdyż ich częstotliwości nie pokrywają się z szumami usznymi. Odsłuchiwanie tak głośnego maskera będzie niekomfortowe.


MASKER NIEPRAWIDŁOWY

Poziom maskera przy częstotliwościach poniżej 4000Hz (bez szumów usznych) jest za wysoki, natomiast przy częstotliwościach powyżej 4000Hz (z szumami usznymi) za niski. Taki masker może przynieść potencjalne korzyści, gdyż szum uszny będzie słyszalny w tle maskera. Jest to jednak sytuacja daleka od optymalnej, ponieważ częstotliwości maskera różnią się od częstotliwości szumów usznych i maskowanie będzie nieefektywne. Trening słuchowy będzie utrudniony z powodu niepotrzebnie zwiększonej głośności maskera.


MASKER NIEPRAWIDŁOWY

Ten masker również nie jest prawidłowy. Wprawdzie przy częstotliwościach niższych, tam gdzie nie jest obserwowany szum uszny, poziom maskera jest prawidłowy, tj. zbliżony do progu słyszenia, jednakże przy częstotliwościach wyższych masker jest za głośny. Stosowanie takiego maskera przyniesie ulgę podczas treningu słuchowego, gdyż szumy uszne nie będą słyszalne, jednakże nie doprowadzi do habituacji. Jak wiemy, warunkiem koniecznym do zajścia procesu habituacji jest docieranie szumu usznego do ośrodków podkorowych - w takiej sytuacji to nie nastąpi. W niektórych przypadkach, taki masker może nawet prowadzić do subiektywnego nasilenia się szumów usznych w przerwach pomiędzy treningiem słuchowym.


MASKER PRAWIDŁOWY

Poziom prawidłowego maskera przy częstotliwościach niskich, przy których nie występują szumy uszne, zbliżony jest do progu słyszenia - maskowanie przy tych częstotliwościach nie jest konieczne. Przy częstotliwościach z szumami usznymi poziom maskera jest powyżej progu słyszenia - tak aby szum uszny nie był uciążliwy ale był słyszalny. Różnica pomiędzy poziomem maskera a progiem słyszalnym musi być ustalona indywidualnie bazując na kryteriach uciążliwości i słyszalności szumu usznego.