Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
DEMO
Po dokonaniu płatności i pobraniu maskera tu znajdziesz
telefon do swojego lekarza,
który odpowie na Twoje pytania.
Dowiedz się jak korzystać z maskera szumów usznych. Poniżej znajdziesz informacje gdzie, kiedy i jak długo należy stosować masker, jak ustawić głośność maskera, kiedy następuje zakończenie terapii habituacji oraz co robić gdy trening słuchowy nie pomaga.

TRENING SŁUCHOWY
Kiedy stosować trening słuchowy?
Rys. 1. Trening
słuchowy podczas
czytania.
Jedną z podstawowych zasad terapii habituacji jest nakaz unikania ciszy. W ciszy szum uszny ulega subiektywnemu wzmocnieniu i wpadamy w błędne koło: im bardziej skupiamy się na szumie usznym i staramy się go kontrolować, tym bardziej staje się on uciążliwy. Dlatego masker szumów usznych należy odsłuchiwać przede wszystkim wtedy, gdy nie występują inne źródła dźwięku: np. gdy czytamy książkę, pracujemy przy komputerze, podczas prac domowych, gdy zasypiamy. Stosowanie maskera w hałaśliwych otoczeniach, gdy nie słyszymy szumów usznych, jest bezcelowe.


Rys. 2. Trening słuchowy
podczas snu.
Ponieważ proces habituacji zachodzi w ośrodkach podkorowych (czyli nie jest zależny od naszej woli) część ekspertów uważa, że masker należy odsłuchiwać również podczas snu. Masker szumów usznych powinno odsłuchiwać się co najmniej 8h dziennie.

- 1 -