Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
DEMO
Po dokonaniu płatności i pobraniu maskera tu znajdziesz
telefon do swojego lekarza,
który odpowie na Twoje pytania.
Prawidłowe wygenerowanie maskera szumów usznych ma zasadnicze znacznie w powodzeniu terapii habituacji szumów usznych. Zapoznaj się z poniższa instrukcja, aby moc prawidłowy wygenerować swój masker szumów usznych.

INTRUKCJA OBSŁUGI
Interfejs generatora maskera szumów usznych
Interfejs generatora maskera szumów usznych został podzielony na dwie części. Po stronie prawej zamieszczono wykres z:
- Twoim progiem słyszenia dla ucha prawego (kolor czerwony) i lewego (niebieski),
- poziomem maskera określającym głośność maskera w zależności od częstotliwości,
- gwiazdkami określającymi częstotliwości Twoich szumów usznych.

Próg słyszenia
ucha prawego
Próg słyszenia
ucha lewego
Poziom maskera
Częstotliwości, przy których
występują szumy uszne
Wybór wzorca
Zapis do bazy
maskerów
Rys 1. Interfejs generatora maskera szumów usznych.
Po stronie prawej znajduje się okienko wyboru wzorca, który posłuży do wygenerowania maskera, przyciski umożliwiające określenie poziomu maskera, oraz przycisk zapisu maskera do bazy danych.
- 1 -