Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
TEST WYRÓWNANIA GŁOŚNOŚCI
Test wyrównania głośności umożliwia ocenę nieprawidłowości w odczuwaniu zmian natężenia dźwięku w asymetrycznych ubytkach słuchu.

U osoby prawidłowo słyszącej różnice w intensywności dźwięków, które wywołują uczucie jednakowej głośności, wynoszące 5dB należy przyjąć jako mieszczące się w normie.

Objaw wyrównania głośności u osoby prawidłowo słyszącej
Objaw wyrównania głośności u osoby prawidłowo słyszącej.

Prawidłowy proces percepowania dźwięków nadprogowych obserwuje się w ubytkach typu przewodzeniowego (ujemny objaw wyrównania głośności). Wzrost uczucia głośności wraz ze wzrostem intensywności bodźca w uchu z ubytkiem typu przewodzeniowego jest taki sam jak w przypadku ucha zdrowego.

Ujemny objaw wyrównania głośności
Ujemny objaw wyrównania głośności.
Poziomy równej głośności leżą równolegle do siebie.
W zaburzeniach słuchu typu odbiorczego pochodzenia ślimakowego wzrost intensywności bodźca wywołuje niewspółmierne silniejszy wzrost odczucia głośności. Dodatni objaw wyrównania głośności przemawia za ślimakowym uszkodzeniem narządu słuchu.
Dodatni objaw wyrównania głośności
Dodatni objaw wyrównania głośności. Dźwięki ponadprogowe o jednakowej intensywności wywołują uczucie takiej samej głośności pomimo gorszego słuchu w uchu prawym.


Do góry
Dowiedz się więcej o nas
O e-AUDIOLOGII
Znalazłeś interesujące Cię informacje?
Nie? Sprawdź w dziale FAQ