Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
POZIOM DYSKOMFORTOWEGO SŁYSZENIA
Poziom dyskomfortowego słyszenia (ang. Loudness discomfort level, LDL) jest to taki poziom intensywności dźwięku, przy którym jego odbiór staje się uciążliwy. Pomiar poziomu dyskomfortu słyszenia jest pomiarem subiektywnym. Zadaniem osoby badanej jest sygnalizacja sytuacji, w której prezentowany sygnał dźwiękowy jest za głośny.

U osoby zdrowej poziom dyskomfortowego słyszenia waha się w granicy 80-90dBHL w całym paśmie częstotliwościowym. W przypadku nadwrażliwości słuchowej poziom dyskomfortowego słyszenia jest znacznie obniżony. Najczęstszą przyczyną nadwrażliwości słuchowej jest uszkodzenie komórek słuchowych w ślimaku ucha wewnętrznego. Nadwrażliwość słuchowa bardzo często współistnieje z szumami usznymi - u 40% osób z szumami usznymi stwierdza się nadwrażliwość słuchową.

Prawidłowy poziom dyskomfortowego słyszenia.
Nadwrażliwość słuchowa. Poziom dyskomfortowego słyszenia obiżony.


Do góry
Dowiedz się więcej o nas
O e-AUDIOLOGII
Znalazłeś interesujące Cię informacje?
Nie? Sprawdź w dziale FAQ