Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
AUDIOMETRIA TONALNA
Audiometria tonalna jest testem audiologicznym umożliwiającym określenie stopnia ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku.

Intensywność najcichszego możliwego do usłyszenia dźwięku określa próg słyszenia. W audiometrii tonalnej próg słyszenia określa się przy kilku różnych częstotliwościach dźwięku.

Wynik audiometrii tonalnej prezentowany jest na wykresie zwanym audiogramem tonalnym. Krzywa czerwona (z kółkami) określa próg słyszenia dla ucha prawego, natomiast krzywa niebieska (z krzyżykami) opisuje próg słyszenia w uchu lewym.

Słuch w granicach normy rozpoznajemy, gdy próg słyszenia jest mniejszy od 30dBHL przy wszystkich badanych częstotliwościach. Poniżej zaprezentowano typowe krzywe progowe charakterystyczne dla wybranych jednostek chorobowych.

Słuch w granicach normy.
Uraz akustyczny.
Charakterystyczny ubytek słuchu przy częstotliwości 4kHz.
Starzenie się narządu słuchu.
Symetryczny ubytek słuchu przy częstotliwościach wysokich.
Głuchota jednostronna po stronie prawej.
Guz nerwu ślimakowago po stronie prawej.
Choroba Meniera w zaawansowanym stadium.
Niedosłuch uwarunkowany genetycznie.


Do góry
Dowiedz się więcej o nas
O e-AUDIOLOGII
Znalazłeś interesujące Cię informacje?
Nie? Sprawdź w dziale FAQ