Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
AUDIOMETRIA BÉKÉSY'EGO
Audiometria Békésy'ego, podobnie jak audiometria tonalna, jest testem audiologicznym umożliwiającym określenie progu słyszenia w zależności od częstotliwości dźwięku. Podczas badania prezentowany jest ton o zmieniającej się częstotliwości. Jeżeli osoba badana usłyszy dźwięk, sygnalizuje to przyciśnięciem przycisku. Intensywność sygnału dźwiękowego jest wtedy stopniowo zmniejszana, aż dźwięk przestanie być słyszalny i przycisk zostanie zwolniony. Po puszczeniu przycisku intensywność sygnału dźwiękowego znowu wzrasta. Wykreślona w ten sposób krzywa ząbkowana określa próg słyszenia.

Audiometria Békésy'ego najczęściej jest wykonywana wg. modyfikacji Jerger'a. Próg określany jest dwukrotnie dla każdego ucha: dla tonu ciągłego oraz tonu przerywanego. Na podstawie położenia tych dwóch krzywych można wnioskować o rodzaju ubytku słuchu. Wyróżnia się 4 typu zapisów. Kolor czerwony oznacza wykres dla ucha prawego, kolor niebieski dla ucha lewego.


Słuch prawidłowy. Krzywa przerywana i ciągła nakładają się na siebie (typ I).
Ubytek przewodzeniowy po stronie lewej.
Krzywa przerywana i ciągła nakładają się na siebie (typ I)
lecz leżą znacznie poniżej 0dB.
Ubytek słuchu typu czuciowego po stronie lewej.
Krzywa ciągła leży poniżej krzywej przerywanej i jest znacznie węższa. (typ II)
Krzywa ciągła oddala się od krzywej przerywanej (typ III).
Taki audiogram obserwowany jest w pozaślimakowych ubytkach słuchu.
Krzywa ciągła leży w całym swoim przebiegu poniżej krzywej przerywanej.
Nie obserwuje się jej zawężenia (typ IV).
Audiogram spotykany w ośrodkowych uszkodzeniach narządu słuchu.


Do góry
Dowiedz się więcej o nas
O e-AUDIOLOGII
Znalazłeś interesujące Cię informacje?
Nie? Sprawdź w dziale FAQ