Serwis pod patronatem Katedry Inżynierii
Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej
oraz Katedry i Kliniki Otolaryngologii
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
BADANIE DEMONSTRACYJNE
kalibracja:pominięta
zapisywanie:nieaktywne
Przygotowanie stanowiska
1
Wykonanie badania
2
Testy podstawowe
Audiometria tonalna Audiometria mowy
Testy rozszerzone
Audiometria Békésy'ego
Test wyrównania głośności Dyskomfortowe słyszenie Test trypletowy
Zakończenie badania
Wyniki badań
3
AUDIOMETRIA BÉKÉSY'EGO
Podobnie jak w audiometrii tonalnej, celem audiometrii Bekesy'ego jest ustalenie progu słyszenia w zależności od częstotliwości dźwięku. Próg słyszenia ustala się dwukrotnie dla każdego ucha, raz dla sygnału ciągłego, drugi raz dla sygnału modulowanego. Podczas badania intensywność dźwięku oraz jego natężenie jest zmieniane automatycznie. Twoim zadaniem jest wskazanie, czy prezentowany dźwięk jest dla Ciebie słyszalny. Badanie należy wykonywać na słuchawkach!
Naciśnij przycisk, gdy zaczniesz słyszeć i trzymaj wciśnięty tak długo, dopóki dźwięk będzie słyszalny. Puść przycisk, gdy przestaniesz słyszeć.
Skoncentruj się na dźwiękach po stronie badanej. Po stronie przeciwnej możesz słyszeć szum. Zignoruj go!
Twoja przeglądarka nie posiada wsparcia dla Javy.
Przejdź do strony http://www.java.com/getjava/ i zainstaluj Javę.

Jak interpretować wyniki audiometrii Békésy'ego? Sprawdź w słowniku: audiometia Békésy'ego

Fakt słyszenia prezentowanego sygnału dźwiękowego można również odnotować naciskając przycisk Enter. W celu powtórzenia wykreślenia krzywej progowej należy nacisnąć przycisk Restart.